Vijf woningbouwprofessionals worden blij van de samenwerking met Woningmakers

1 mei 2021

De krapte op de woningmarkt neemt nog steeds toe. Er is sprake van een groot tekort aan koopwoningen, zeker ook in Drechtsteden: kopers kunnen slechts uit een paar woningen kiezen tegen enorme prijzen en de kans dat je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, daalt al jaren.

Over deze zaken maken de Woningmakers zich ernstig zorgen. De Woningmakers Drechtsteden vertegenwoordigen de wooncorporaties, projectontwikkelaars en makelaars bij de zo belangrijke afstemming met gemeenten, provincie en het Rijk om tot versnelling van de woningbouw te komen.

Wat vinden de betrokken partijen van de Woningmakers? Lees hier de interviews met 5 belangrijke spelers:


‘Het is natuurlijk heel prettig als je een regionaal platform als Woningmakers hebt.’

De gemeente Sliedrecht heeft in 2019 de ambitie uitgesproken om tot 2040 2.500 woningen te bouwen, waarvan het merendeel voor 2030. “Maar gemeenten bouwen geen huizen”, zegt Wethouder Ton Spek, “daarvoor zijn bouwpartijen nodig die de plannen uitvoeren.”

De regio Drechtsteden is een samenwerking gestart met Woningmakers. In Sliedrecht wil Ton Spek kijken welke bijdrage de Woningmakers kunnen leveren in de ambitie van Sliedrecht. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat het bouwen van de woningen een gezamenlijke opgave kan worden en niet alleen één van de gemeente? Zo kunnen de gemeenten ervaring delen die zij in de regio opdoen. Woningmakers faciliteert daarbij ronde tafels met de betrokken marktpartijen.

Lees hier het hele interview met Ton Spek.


“Uiteindelijk streven we allemaal één doel na: een goed functionerende woningmarkt in de gemeente.”

Woningcorporatie Fien Wonen is één van de partijen die deelneemt aan de rondetafelgesprekken van de Woningmakers Drechtsteden in Hardinxveld-Giessendam. Samen met de gemeente en een aantal projectontwikkelaars inventariseren zij de bouwplannen binnen de gemeente, de voortgang, maar ook de knelpunten waar men tegenaan loopt.

Directeur-Bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen: “In deze eerste ronde kijken we wie met welke projecten bezig is. We brengen in kaart hoeveel woningen en wat voor type woningen er wanneer worden opgeleverd en of dat strookt met de doelstellingen op de langere termijn. Verder bespreken we hoe we voldoende voortgang kunnen blijven boeken op de lopende projecten en wat we eventueel nog extra kunnen doen. Bij dit laatste speelt de gemeente natuurlijk ook een belangrijke rol.”

Lees hier het hele interview met Elisabeth ter Borg.


“Gemiddeld duurt de realisatie van een bouwproject vijf jaar. Het zou helpen als gemeenten procedures verkorten.”

Dorith Kools is makelaar/taxateur bij Waltmann Makelaars in Dordrecht en maakt onderdeel uit van de kopgroep van Woningmakers Drechtsteden. Vanuit haar ervaring brengt zij kennis van de markt in en geeft zij inzicht in hoe de woningbehoefte zich in de regio ontwikkelt.

Om deze behoefte van de zeven gemeenten in de Drechtsteden concreet in kaart te brengen stelt zij sinds kwartaal 3 2020 het Factsheet Krapte Indicatoren samen, op basis van transactiegegevens van de NVM en hoe die zich verhouden tot het woningaanbod. Het factsheet wordt elk kwartaal op de website van Woningmakers Drechtsteden gepubliceerd.

Lees hier het hele interview met Dorith Kools.


“De realiteitscheck of een plan haalbaar is zit met de Woningmakers helemaal aan het begin van het proces en dat is erg prettig.”

Wethouder Arjan Kraijo onderzoekt in Alblasserdam de mogelijkheden om op middellange termijn een sportpark te verplaatsen en de locatie te herontwikkelen voor woningbouw. In dit traject werkt hij samen met Woningmakers Drechtsteden.

De Woningmakers organiseerden rondetafelgesprekken, waarbij gemeenten, makelaars, ontwikkelaars en de woningbouwcorporatie met elkaar aan tafel zaten en hun expertise inbrachten hoe je een dergelijk bouwproject aanpakt en eventueel kunt versnellen. De uitkomsten van de gesprekken werden vastgelegd in een zogenaamde ‘bloemlezing’.

Lees hier het hele interview met Arjan Kraijo.


“Het heeft meerwaarde dat de Woningmakers de dialoog tussen gemeente, de woningcorporatie en ontwikkelaars openhouden. Met zo’n woningtekort hebben we uiteindelijk hetzelfde doel.”

Bouwbedrijf BM van Houwelingen is via Bouwend Nederland betrokken geraakt bij de ronde tafelsessies van de Woningmakers in Hardinxveld-Giessendam. Het Woningmakers platform speelt een verbindende rol tussen de gemeente, de woningcorporatie en de verschillende ontwikkelaars binnen de gemeente.

Algemeen Directeur Lotte van Houwelingen zit namens BM van Houwelingen aan tafel. Met de verschillende partijen de dialoog aangaan over de bouwplannen in de gemeente is voor haar een goede manier om zicht te krijgen op de ontwikkelingen, de verschillende belangen en de knelpunten en wat de beste route voorwaarts is.

Lees hier het hele interview met Lotte van Houwelingen.

Meest gelezen

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital