“Het heeft meerwaarde dat de Woningmakers de dialoog tussen gemeente, de woningcorporatie en ontwikkelaars openhouden. Met zo’n woningtekort hebben we uiteindelijk hetzelfde doel.”

Bouwbedrijf BM van Houwelingen is via Bouwend Nederland betrokken geraakt bij de ronde tafelsessies van de Woningmakers in Hardinxveld-Giessendam. Het Woningmakers platform speelt een verbindende rol tussen de gemeente, de woningcorporatie en de verschillende ontwikkelaars binnen de gemeente.

Algemeen Directeur Lotte van Houwelingen zit namens BM van Houwelingen aan tafel. Met de verschillende partijen de dialoog aangaan over de bouwplannen in de gemeente is voor haar een goede manier om zicht te krijgen op de ontwikkelingen, de verschillende belangen en de knelpunten en wat de beste route voorwaarts is.

Lotte van Houwelingen: “Wij zijn tot nu toe een aantal keer bij elkaar gekomen met de Woningmakers. We hebben de bouwagenda voor de komende jaren besproken en verschillende conclusies getrokken. Eén daarvan is dat de reden dat er bouwplannen vertraging oplopen met name zit in de Flora- en Fauna wet. Er is bijvoorbeeld een andere ontwikkelaar die bezig is met de uitbreiding van een nieuwbouwwijk. Dat project ligt al tijden stil. Dat is best pittig, want dat kan flink wat roet in het eten gooien van de bouwagenda.”

De Flora- en Fauna wet is dus een stagnerende factor in Hardinxveld-Giessendam, bleek uit de rondetafelgesprekken. Soms ontstaat in bouwtrajecten de vertraging bij gemeenten, bijvoorbeeld door slechte bereikbaarheid of te weinig capaciteit, maar dat is in Hardinxveld-Giessendam niet het geval. Zowel de gemeente als de ontwikkelaars willen graag stappen zetten, dus als het om versnellen van bouwprojecten gaat, valt daar weinig te winnen.

Lotte: “Het probleem zit hem in de randvoorwaarden en die liggen bij de provincie. De provincie zit niet bij de Woningmakers aan tafel maar de gemeente, eventueel in gezamenlijkheid met ontwikkelaars, of Bouwend Nederland kunnen kijken wat er binnen de regelgeving mogelijk is om plannen vlot te trekken.

Verder denk ik dat het zinvol is om elkaar als partijen op regelmatige basis te blijven spreken en ook doelstellingen voor een volgende fase te bepalen, zodat duidelijk is waar we naar toe werken. Het heeft meerwaarde om de dialoog tussen gemeente, de woningcorporatie en grotere en kleinere ontwikkelaars open te houden. Met zo’n groot woningtekort hebben we uiteindelijk hetzelfde doel en dan helpt het als alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Tekst: Annette Knijnenberg

Jawel, houd mij svp op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent woningbouw in Drechtsteden en omgeving.

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital