“De realiteitscheck of een plan haalbaar is zit met de Woningmakers helemaal aan het begin van het proces en dat is erg prettig.”

Wethouder Arjan Kraijo onderzoekt in Alblasserdam de mogelijkheden om op middellange termijn een sportpark te verplaatsen en de locatie te herontwikkelen voor woningbouw. In dit traject werkt hij samen met Woningmakers Drechtsteden.

De Woningmakers organiseerden rondetafelgesprekken, waarbij gemeenten, makelaars, ontwikkelaars en de woningbouwcorporatie met elkaar aan tafel zaten en hun expertise inbrachten hoe je een dergelijk bouwproject aanpakt en eventueel kunt versnellen. De uitkomsten van de gesprekken werden vastgelegd in een zogenaamde ‘bloemlezing’.

Voor de gemeente Alblasserdam is deze manier van werken nieuw, maar de samenwerking met Woningmakers bevalt goed. In het verleden bedacht de gemeente vooraf hoe een ontwikkelingsplan eruit zou komen te zien. Vervolgens werden dit plan en de randvoorwaarden in beslotenheid besproken met de gemeenteraad. Pas als er een besluit over was genomen, kwam het plan in de openbaarheid en werd de markt erbij betrokken. Maar er zitten nadelen aan deze aanpak.

Arjan Kraijo: “Door de marktpartijen pas in een later stadium te betrekken loop je het risico dat de markt zegt dat het plan, met zo’n opstapeling van wensen vanuit de gemeente, onrealistisch is en de gemeente zich rijk rekent. Dat gebeurde in het verleden nogal eens. De realiteitscheck of een plan haalbaar is zit nu helemaal aan het begin van het proces en dat is erg prettig. Wij hebben nu in de voorfase al gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van de marktpartijen en daardoor weten we op het moment dat we als gemeente een besluit nemen en naar de markt gaan, er een reëel plan ligt.”

Zo’n nieuwe aanpak is natuurlijk ook wennen. Hoe houd je bijvoorbeeld in de gaten dat er tijdens de rondetafelgesprekken, bij wijze van spreken, al besluiten genomen worden, voordat de gemeenteraad daar überhaupt in gekend is? En hoe ga je om met de private belangen? Daar zitten wel wat juridische haken en ogen aan.

Arjan Kraijo: “Er komt een moment dat je als overheid overgaat tot de verkoop van de gronden. In het voortraject heb je dan al met een deel van de markt aan tafel gezeten, maar met andere private partijen nog niet, terwijl de overheid gehouden is aan een openbare aanbesteding. Andere partijen moeten ook een kans krijgen. Daar moet je een strategie voor bedenken en daar zijn we nu mee bezig.”

De volgende stap in het proces is dat de wethouder de bloemlezing en de procesontwerpen die nu gemaakt worden voorlegt aan de gemeenteraad, want het onderzoekstraject met de Woningmakers was tot nu toe niet openbaar. De eventuele realisatie van het plan gaat ook nog wel even duren. De gemeente richt zich op een termijn van vijf tot tien jaar.

Arjan Kraijo: “Bij een traject als dit komt heel wat kijken. Bij dit project is bijvoorbeeld niet alleen Alblasserdam betrokken, maar ook de aangrenzende gemeente Molenland. Verder weet de omgeving officieel nog niet dat wij bezig zijn met het onderzoeken van woningbouw op deze locatie. Er moeten gronden worden verworven en er zijn een aantal private partijen in de omgeving bij betrokken. Bovendien bestaat de kans dat er weerstand ontstaat als de plannen in de openbaarheid komen. ”

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Wat Arjan Kraijo betreft blijft hij met de Woningmakers aan tafel zitten tot het moment dat de formele procedure start. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een stuurgroep of klankbordgroep, die het proces blijft begeleiden, zodat de gemeente van de kennis uit de markt gebruik kan blijven maken tot aan het punt dat er daadwerkelijk kavels worden uitgegeven en de bestemmingsplannen worden gemaakt.

Tekst: Annette Knijnenberg

Jawel, houd mij svp op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent woningbouw in Drechtsteden en omgeving.

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital