Publiek-private samenwerking

De woningbouw komt in versnelling als overheid en bouwende partijen samen optrekken. Bijvoorbeeld door samen een woonvisie te maken, samen een plan maken voor een locatie of een gebied. Of als gemeenten naar marktpartijen luisteren bij het opstellen van beleid.

Meten is Weten

Woningbouw versnellen begint bij een goed overzicht van alle plannen. Waar zijn de locaties, hoe veel woningen van welk soort worden gebouwd en wanneer? Zijn er belemmeringen die weg moeten? Marktpartijen vullen het gemeentelijk overzicht aan met hun gegevens.

Participatie

25.000 extra woningen in de Drechtsteden. Dat betekent veel voor de mensen die er nu al wonen. Die moeten daar goed in gekend worden. Zij zijn ervaringsdeskundige in hun omgeving. Met hun betrokkenheid ontstaan draagvlak en goede wijken.

Elkaar goed kennen

Samenwerken loopt alleen goed als je elkaar kent en naar elkaar luistert. Daarvoor organiseren de Woningmakers ontmoetingsplaatsen: workshops, netwerkbijeenkomsten en congressen. Geen doel op zich maar wel een voorwaarde voor effectief samenwerken.

Home

Actueel nieuws

De werkconferentie op 24 september (klik hier voor het verslag) was een druk bezochte en positieve bijeenkomst. De Woningmakers Drechtsteden  willen het goede gevoel en de samenwerkingsbereidheid vasthouden en verder verkennen hoe die samenwerking er dan uit ziet.

Dat doen ze nu in een ronde gesprekken met wethouders en de gedeputeerde om de verbinding te vinden met de bestuurlijke wensen vanuit de overheden. Daarna organiseren de Woningmakers begin 2020 een aantal workshops om met publieke en private partijen te bepalen hoe we gaan samenwerken. Dit alles leidt tot een Manifest, het publiek-private samenwerkingsplan voor de woningbouw van de Woningmakers.

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Projecten