“Uiteindelijk streven we allemaal één doel na: een goed functionerende woningmarkt in de gemeente.”

Woningcorporatie Fien Wonen is één van de partijen die deelneemt aan de rondetafelgesprekken van de Woningmakers Drechtsteden in Hardinxveld-Giessendam. Samen met de gemeente en een aantal projectontwikkelaars inventariseren zij de bouwplannen binnen de gemeente, de voortgang, maar ook de knelpunten waar men tegenaan loopt.

Directeur-Bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen: “In deze eerste ronde kijken we wie met welke projecten bezig is. We brengen in kaart hoeveel woningen en wat voor type woningen er wanneer worden opgeleverd en of dat strookt met de doelstellingen op de langere termijn. Verder bespreken we hoe we voldoende voortgang kunnen blijven boeken op de lopende projecten en wat we eventueel nog extra kunnen doen. Bij dit laatste speelt de gemeente natuurlijk ook een belangrijke rol.”

De rondetafelgesprekken, waarbij zowel de gemeente als de ontwikkelaars en de woningcorporatie aan tafel zitten, is nieuw in Hardinxveld-Giessendam. Elisabeth is dit ook in de andere gemeente waar Fien Wonen bezit heeft, nog niet tegengekomen. “Het samenkomen zorgt ervoor dat we elkaar beter leren kennen, maar vooral ook dat de gezamenlijkheid in de opgave die we hebben groeit. Natuurlijk hebben we allemaal een ander belang, maar uiteindelijk streven we allemaal één doel na: een goed functionerende woningmarkt in de gemeente.”

Fien Wonen richt zich op de sociale huurder, mensen met een lager inkomen, die uiteraard wel recht hebben op een goede en betaalbare woning. Elisabeth: “Ontwikkelaars erkennen het belang van deze sociale doelgroep. Door goed samen te werken kunnen we gevarieerde wijken realiseren waar een mooie mix is aan doelgroepen. Het is soms een hele puzzel om dat te realiseren. Zo’n traject verloopt soepeler als je elkaar beter kent en geregeld samen aan tafel zit.”

Als woningcorporatie heeft Fien Wonen een bepaald volume aan nieuwbouw nodig. Zowel vervangingsnieuwbouw als een stukje groei. Elisabeth: “Wij hebben zelf geen locaties, behalve een aantal verdichtingslocaties. De gemeente heeft een aantal grotere projecten, waar ook een sociale component in zit. Tot nu toe wordt het sociale deel in de plannen ingevuld met sociale koop, maar we overleggen nu ook met de verschillende consortia en projectontwikkelaars of een uitruil mogelijk is van sociale koop naar sociale huur.”

Niet alleen praten over je eigen projecten, maar ook over de projecten van de andere spelers, vindt Elisabeth erg waardevol. “Als iets spaak loopt of je loopt tegen knelpunten aan, kan je nu samen nadenken hoe je ze kunt oplossen. Die wederkerigheid, maar ook het realisme van de mensen aan tafel, is heel prettig. Samen kennis opdoen betekent vooruitgang. Het is denk ik ook een teken van deze tijd dat we veel opener en transparanter opereren. De problemen en de tekorten in de bouw zijn zo groot, dat je wel samen op moet trekken om die opgave samen te realiseren. Het is alle hens aan dek.”

Tekst: Annette Knijnenberg

Jawel, houd mij svp op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent woningbouw in Drechtsteden en omgeving.

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital