“Gemiddeld duurt de realisatie van een bouwproject vijf jaar. Het zou helpen als gemeenten procedures verkorten.”

Dorith Kools is makelaar/taxateur bij Waltmann Makelaars in Dordrecht en maakt onderdeel uit van de kopgroep van Woningmakers Drechtsteden. Vanuit haar ervaring brengt zij kennis van de markt in en geeft zij inzicht in hoe de woningbehoefte zich in de regio ontwikkelt.

Om deze behoefte van de zeven gemeenten in de Drechtsteden concreet in kaart te brengen stelt zij sinds kwartaal 3 2020 het Factsheet Krapte Indicatoren samen, op basis van transactiegegevens van de NVM en hoe die zich verhouden tot het woningaanbod. Het factsheet wordt elk kwartaal op de website van Woningmakers Drechtsteden gepubliceerd.

Dorith ziet in de praktijk als makelaar hoe de krapte toeneemt en de woningmarkt in de regio Drechtsteden steeds verder op slot gaat. Dit ziet ze terug op het factsheet. Als de Krapte Indicator tussen de 5 en 10 ligt is er sprake van een evenwichtige markt. Zodra de indicator onder de 5 komt is er sprake van krapte en een verkopersmarkt. De consument heeft dan te weinig keus. In het derde kwartaal van 2020 zijn veel meer woningen verkocht dan het jaar ervoor, maar het aanbod stagneerde, wat resulteert in een lage Krapte Indicator. In de Drechtsteden varieerde de indicator per gemeente in die periode tussen de 1,4 en 2,5.

Dorith Kools: “Er is dus een enorme vraag naar woningen in de regio en om doorstroom te bevorderen is er veel nieuwbouw nodig. Die ambitie ligt er ook. De zeven Drechtsteden willen de komende jaren 25.000 nieuwe woningen bouwen, maar het traject van plan tot bouw duurt vaak te lang om aan de vraag te voldoen. Bovendien leidt krapte tot hoge woningprijzen, wat het zeker voor starters steeds moeilijker maakt om een woning te kopen.”

De rol van Woningmakers is om bouwplannen te helpen versnellen. Dit doen zij onder andere door de verschillende stakeholders zoals gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en makelaars samen aan tafel te brengen. Het doel hiervan is om plannen gezamenlijk af te stemmen en waar mogelijk naar voren te halen en knelpunten te inventariseren. Niet alleen het versnellen van plannen is van belang, maar ook de spreiding van plannen, om te voorkomen dat er te veel woningen tegelijkertijd op de markt komen of te veel woningen van hetzelfde type.

Met de gemeenten en marktpartijen wordt ook gekeken of bouwplannen nog voldoende aansluiten bij de behoefte van de consument. Voor de komende jaren neemt bijvoorbeeld de vraag in de regio naar woningen voor eenpersoonshuishoudens sterk toe, zowel voor ouderen als voor jongeren. Als het realiseren van bouwplannen te lang duurt worden er huizen opgeleverd waaraan inmiddels mogelijk minder behoefte is. Dorith pleit dan ook voor meer ruimte in de randvoorwaarden. Trends in de woningmarkt veranderen zo snel dat er meer flexibiliteit zou moeten komen om de criteria met betrekking tot woningtype, prijsklasse en de verhouding sociale huur/vrije sector te wijzigen aan de hand van hoe de markt zich ontwikkelt.

Wat betreft het versnellen van bouwplannen ziet Dorith ook nog een rol voor de gemeenten: “Gemiddeld duurt de realisatie van een bouwproject vijf jaar. Het zou helpen als gemeenten de ambitie zouden uitspreken om de procedures, waaronder bijvoorbeeld het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging, te verkorten en er op die manier een flinke tijdwinst kan worden gerealiseerd.”

Tekst: Annette Knijnenberg

Jawel, houd mij svp op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent woningbouw in Drechtsteden en omgeving.

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital