Dashboard voor de woningbouw

De Woningmakers staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data. Wij verzamelen dagelijks actuele woningdata. Zo ontstaat een centraal overzicht van de stand van zaken, de basis van goed beleid.  Deze data delen we met onze partners. 

Monitoring
Basis voor regie is kennis van de markt. Welke plannen zijn in voorbereiding en hoe ver zijn ze? Welke aantallen woningen zijn daar mee gemoeid? In dat huur of koop, gestapeld of grondgebonden, welke prijscategorie? Zijn er nog belemmeringen die eerst moeten worden opgeruimd voordat er gebouwd kan worden? Hoe is de planning? De Woningmakers willen zicht hebben op deze aspecten en op basis daarvan periodiek bouwafspraken maken met gemeenten en provincie. De Woningmakers actualiseren deze gegevens regelmatig in de planmonitor.

Domiporta
De Woningmakers hebben de tool Domiporta ontwikkeld waarmee ontwikkelende partijen zelf hun data in de planmonitor kunnen invoeren en/of wijzigen. Zo ontstaat er een realtime inzicht in de stand van zaken als het gaat om woningbouw in de regio. Dus: actuele gegevens over woningbouwplannen, aantallen, fasering, belemmeringen om te gaan bouwen.

Periodiek worden deze data geactualiseerd door consultatie bij ontwikkelende partijen. Met deze data kunnen de Woningmakers de plancapaciteit analyseren en (samen met marktpartijen) het gesprek met de gemeenten aangaan. Doel is een realistische planning te creëren, met een gelijkmatige en betrouwbare productie door de jaren heen.

Momenteel wordt de planning nog te veel bepaald door planoptimisme waardoor het gesprek, wat de Woningmakers betreft, onvoldoende op de onderwerpen komt die er echt toe doen om te kunnen versnellen.

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital