Dordrecht wil de stad een miljardenimpuls geven

3 mei 2021

Bron: AD/Dordrecht, een artikel van Bas Boerma | artist impression van Mecanoo

‘Het voelt best bijzonder om aan zo’n beetje het einde van mijn politieke loopbaan aan de basis te staan van een van de grootste investeringen uit de Dordtse historie: de spoorzone’, zegt wethouder Piet Sleeking van Dordrecht over het project waar de stad 140 miljoen euro van de Enecogelden in wil pompen. Doordat ook de Europese Unie, ProRail, NS en Rijkswaterstaat bijdragen loopt het totale bedrag dat met de Spoorzone gemoeid is vermoedelijk op tot ruim een miljard.

Daarvoor krijgt Dordrecht onder meer 4600 duurzame woningen, worden het centraal station, Maasplaza en de Spuiboulevard grondig aangepakt en krijgt het zo vurig gewenste station op het Leerpark gestalte. ,,We spreken over een enorme berg geld maar het zal de stad echt een stuk mooier en beter maken. Dordt 2030, zeg maar. Dat is nodig. Want als je nu kijkt naar het Maasterras; dat ligt er toch een beetje ‘shabby’ bij.’’

Zeven thema’s
Waar de gemeente rondom de Spoorwijkzone haar eigen bijdrage wil vermenigvuldigen, aast de stad op een dergelijke constructie rond de andere zes thema’s waarop het wil investeren. Die zeven thema’s moeten er samen toe leiden dat Dordrecht in 2030 zo’n 140.000 inwoners heeft die niet alleen in de stad kunnen wonen en werken maar ook kunnen recreëren in een groene oase van rust. Die moet komen in de Dordwijkzone, zegt wethouder Marco Stam. ‘Een stadspark
XXL met fiets- en wandelpaden waar alle inwoners van de stad vanuit de verstedelijking terechtkunnen.’


‘Het is erg ingewik­keld om structure­le middelen te vinden als gemeente, maar wij hebben de incidente­le gelden van Eneco tot onze beschik­king.’

Wouter Kolff, Burgemeester Dordrecht

Die enorme buffer vanuit de Biesbosch naar het stadshart moet omgeven worden met geluidsschermen zodat het park ook echt rust kan geven aan wie daar behoefte aan heeft. Maarten Burggraaf, die als wethouder over de financiën en de economie gaat, wil op zijn beurt dat op cruciale locaties moderne werkplekken worden gebouwd die passen bij de regio. Zo wil hij met eigenaren van verouderde garageboxen op bijvoorbeeld Dordtse Kil I en II in gesprek om op die plaats een bedrijf te vestigen dat motoren kan maken voor de duurzame toekomst van de scheepsbouw, waar de regio zo veel baat bij heeft. ,,De terreinen die we hebben – met uitzondering van het nieuwe Distripark – zouden we met de kennis van nu anders inrichten. Door dat nu te doen willen we tot 2030 zo’n duizend banen creëren.’’

Jongeren
Naast de investeringen in stenen wil wethouder Peter Heijkoop (onderwijs, zorg en welzijn) vooral in mensen investeren. ‘We zien al langere tijd dat onze jongeren gewoon minder werken dan in andere steden van het land. Dat gaat echt om een paar procent. Die procenten willen we inlopen door te investeren in taal- en rekenonderwijs en het terugdringen
van leerachterstanden.’

Heijkoops plannen moeten niet alleen met overheidsgeld worden uitgevoerd, maar ook met een flinke bijdrage vanuit Den Haag en het bedrijfsleven in de regio. ,,Het is erg ingewikkeld om structurele middelen te vinden als gemeente maar wij hebben de incidentele gelden van Eneco tot onze beschikking. Die miljoenen kunnen we maar één keer uitgeven en dat willen
we dus gericht doen op deze onderwerpen’’, zegt burgemeester Wouter Kolff.

Wethouder Rik van der Linden hoopt echter dat de stad die euro’s niet één keer, maar drie, vier of misschien wel zes keer kan uitgeven. ‘Door samen te werken met andere partijen als NS, het Rijk of de Europese Unie. Een investering vanuit de stad dient dan als vliegwiel voor anderen die daar ook een belang bij hebben.’

 

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital