Nieuwbouw loopt in 2021 verder terug

31 december 2020

De nieuwbouw van woningen loopt volgend jaar verder terug, verwacht het Economisch Bureau van ING. De krimp komt onder meer door een beperkte vergunningverlening, oplopende werkloosheid en financiële onzekerheid bij consumenten door de coronacrisis.

Dit jaar worden er circa 69 duizend woningen opgeleverd. Dat zijn er al ongeveer 1.500 minder dan in 2019. De daling zet in 2021 verder door naar 65 duizend stuks. Daardoor loopt het woningtekort in Nederland nog verder op. Onder meer makelaars en de Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben de afgelopen tijd al regelmatig een oproep gedaan om meer woningen bij te la-ten bouwen.

In een rapport over de bouw constateerde ING verder dat de volumekrimp in de sector afgelopen jaar is uitgekomen op ongeveer 1 procent. De beperkte krimp was onder meer te danken aan kleine bouwbedrijven, die hun omzet zagen aandikken.

Dat laatste kwam doordat consumenten in coronatijd hun huis lieten op-knappen. ‘Het effect van de coronacrisis wordt in 2021 zichtbaar. Naar verwachting krimpt de sector met 4 procent’, waarschuwt ING. Dat komt door een kleinere financiële ruimte bij consumenten en afnemende in-vesteringen in bedrijfsgebouwen.

Hier staat een verruiming van de leennormen voor tweeverdieners tegenover. Een maatregel waar toezichthouders De Nederlandsche bank en AFM afgelopen zomer overigens flink kritiek op hadden. Zij wijzen erop dat de Nederlandse hypotheekschulden in vergelijking met andere landen nog steeds erg hoog zijn. Volgens DNB bieden ruimere hypotheeknormen geen soelaas voor de woningnood onder starters. Elke vergroting van de leencapaciteit vertaalt zich namelijk direct in hogere huizenprijzen.

31-12-2020,
De Volkskrant

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital