Woningbouw vertraagt voor het eerst, terwijl tempo omhoog moet.

29 januari 2021

Bron: de Volkskrant, 29 januari 2021

Vorig jaar kwamen er bijna 75 duizend woningen bij op de krappe woning-markt. Dit tempo moet omhoog om in de periode 2020-2030 tot de mini-maal benodigde 845 duizend nieuwe huizen en appartementen te komen.

Nieuwbouw moet de grootste bijdrage leveren aan dit tienjarendoel. Maar die nieuwbouw stokte vorig jaar, blijkt uit de voorlopige woningcijfers vanhet CBS.

Onder meer aangescherpte Pfas-regelgeving en de stikstofcrisis bemoei-lijkten bouwen op veel plaatsen nabij kwetsbare natuur. Maar dat de aan-was iets lager uitvalt, kan ook nog andere oorzaken hebben, denkt Carola de Groot, Rabo-econoom huizenmarkt. ‘Een tekort aan bouwlocaties en bouwvakkers speelt vermoedelijk ookeen rol’, zegt De Groot.

Het is dus maar de vraag of de komende jaren de aanwas sneller zal groeien om de woningnood te verkleinen. De schaarse vrije grond in Nederland maakt het er niet gemakkelijker op. Tussen plannenmakers voor nieuwe natuur, duurzame energie, woningbouw en de bestaande landbouw is momenteel een hevige strijd gaande, bleek uit recent onderzoek van de Volkskrant.

Minister Kajsa Ollongren (D66) is toch tevreden met de cijfers. Die zijn weliswaar niet hoog genoeg om de minimaal benodigde 845 duizend nieuwe woningen in 2030 te halen, maar wel in lijn met het doel van jaarlijks 75 duizend woningen erbij.

rm

Meest gelezen

© Woningmakers Drechtsteden | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital